fredag 23 mars 2012

Matisse - Fler som läser!

                                                                                                                                                                                       
Jag kan inte låta bli att fortsätta att leta efter fler bokläsare hos Matisse. Här är några:
onsdag 21 mars 2012

Om Hjalmar Söderberg finns mycket att läsa

           
Och mer är på väg!

Av honom finns litteratur- och teaterkritik, noveller, dramatik, kåserier, religiösa verk – och romaner. Samanlagt cirka 600 verk (= varje enskild litterär produkt). Mest känd är han för de fyra romanerna, som kom ut mellan 1895 och 1912:
Förvillelser 1895
Marin Bircks ungdom 1901
Doktor Glas 1905
Den allvarsamma leken 1912

Hjalmar Söderberg föddes i Sockholm 1869 och dog 1941 i Köpenhamn.
Han var gift 2 gånger. 1902-1906 hade han ett förhållande med Maria von Platen. Hon är förebild för Helga i Doktor Glas, Lydia i Den allvarsamma leken och Getrud i pjäsen med samma namn. Detta avslöjades i en avhandling först 1962.

Samlade verk
I dagarna börjar förlaget Lind & Co ge ut Söderbergs samtliga verk. Redaktörer är två mycket kunniga personer: Bure Holmbäck (Söderbergs levnadstecknare) och Björn Sahlin (förlagsredaktör). Sammanlagt skall det bli 17 heltäckande band. De två som nu finns att köpa är band nr 2 (Förvillelser) och band nr 10 (Den allvarsamma leken). Jag har läst band nr 2.

Förvillelser  Beättelse
Romanen utspelar sig i Stockholm på 1890-talet. Själva romanen utgör 170 sidor.
Den 20-årige medicinstudenten Tomas Weber bor och rör sig i Stockholm. Staden och livet beskrivs ingående, och intressant. På några månader hinner Tomas förföra två kvinnor (den ena blir gravid), låna pengar på falska papper och försöka ta sitt liv. Söderberg är en utmärkt stilist redan nu, med säker berättarteknik. Detta noterades av många kritiker, men från något håll var kritiken nedgörande (pornografi – borde försetts med ”förseglat omslag”!).

Bonusmatrial
Utöver romanen innehåller band 2 cirka 100 sidor med: en Stockholmskarta från 1893, foton på tavlor som omtalas i romanen, ”Redaktionella principer” (gemensamma för alla volymer av Samlade skrifter), ”Kommentarer” (Tillkomst, Mottagande), ”Bibliografiska uppgifter” (om Förvillelser), noter till romanen – och noter till Kommentarer och Bibliografiska uppgifter! Alltså ett mycket innehållsrikt arbete! Jag fäste mig bl.a. vid att man funnit Söderbergs noteringar om romanens komposition (progressus – culmen – degressus).

Söderbergsällskapet
Många har publicerat sig om Hjalmar Söderberg, men Söderbergsällskapet sticker ut. Sedan 1985 har man velat ”främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person, hans samtid och hans miljöer.” 2010 skänkte sällskapet en staty av Söderberg till Stockholms stad. Den är placerad framför Kungliga biblioteket. Man ger även ut ”Söderbergsällskapets skriftserie”. ”Samlade skrifter” utgör nummer 23: 1-17.
Nummer 19 (2010) har titeln ”Läkarens plikt och moralens flytande tilstånd – Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas”.

PS. Söderberg berättade 1912 att Tomas Weber ”sedan kom på allvarliga tankar och ändrade levnadsbana och nu verkade som sjömanspräst i Hamburg.”
PS2: Detta är en kopia av mitt bidrag till Bokcirklar.se

Läs mer här:   http://www.soderbergsallskapet.se/

                                                                                                                                                         

tisdag 13 mars 2012

Leonard Cohen ny CD - Old Ideas

                                                                                                                                                                    Leonard Cohen är född 1934 i Montreal. Med sin första LP "Songs of Leonard Cohen" 1967 blev han snabbt känd. Album nr 12 har kommit ut i år: "Old Ideas". Cohen är en popmusikens grå eminens, en levande legend. 

Text och musik
Förankrad i den judiska traditionen använder Cohen många bilder från Gamla testamentet. Namnet Cohen antyder judisk prästsläkt. Han är även väl bekant med den kristna tron och zenbuddismen. Detta märks i hans sångtexter. Ett viktigt tema är kärleken till kvinnan (som musa, sångmö). Han sjunger om kärlek, lust, otro, förtvivlan, ensamhet och om problem att leva i en fast relation. Texterna spänner mellan Eros och Thanatos (jämför Julian Barnes' roman "The Sense of an Ending")". Generellt är Cohens texter mångtydiga. Gåtfulla. Varje sång rymmer en egen värld. Många melodier biter sig fast – och musiken är ofta organiskt förenad med texten.

Old Ideas 2012
"Old Ideas" innehåller 10 nya sånger, med många religiösa referenser och komplicerad kärlek. Han håller fast vid sina "old ideas", men visar även en gammal mans känslor inför döden. Musiken är avskalad. Stram. Mörktonad. Nyanser av blues, gospel, och country. Cohen pratsjunger med sin mörka avgrundsbrummande röst, som bärs av svävande änglalika kvinnoröster (Sharon Robinson, The Webb Sisters m.fl.) och ett fåtal instrument. En ensam violin, en sugande basgång, en nedstämd, nästan ostämd gitarr.

1. Going Home
"I want to speak with Leonard". Här ger Gud – en obeveklig högre makt -  sin bild av honom: 
"He’s a sportsman and a shepherd/ He’s a lazy bastard/ Living in a suit"
Och Cohen reflekterar inför döden, med ironi, distans, insikt:
"Going home/ Without the costume/ That I wore"

2. Amen
En bön, både till en högre makt och till kvinnan.
Säg mig igen att du vill ha mig. Amen (må det så ske!).

3. Show me the Place
"Help me roll away the stone
Show me the place
I can’t move this thing alone
Show me the place
Where the Word became a man
Show me the place
Where the suffering began"

4. Darkness
Cohen mullrar  "I got no future/ I know my days are few"
"I don’t smoke no cigarette/ I don’t drink no alcohol/ I ain’t had much loving yet"
En nattsvart blues, en dysforisk text med nedstämd gitarr, hammond, doakör.
"I caught the darkness
Drinking from your cup"

5. Anyhow
"I know you can’t forgive me/ But forgive me anyhow"
"You never ever loved me/ Oh but love me anyway"

6. Crazy to Love You
"I’m old and the mirrors don’t lie"
Här finns rötterna – och bön om villkorslös kärlek.

7. Come Healing
En bön, en vädjan om helande, en gospel, framförd som växelsång med änglakör.
En blivande favorit!

8. Banjo
"It’s a broken banjo bobbing
On the dark infested sea"
Kanske ser Cohen sig som en brusten banjo i en plågad värld...

9. Lullaby
"Sleep baby sleep
There’s a morning to come
The wind in the trees
they’re talking in tongues"

10. Different sides
"We find ourselves on different sides/ Of a line that nobody drew"
"You want to change the way I make love/ I want to leave it alone"

För nördar:  leonardcohenfiles      
Läs även: Om Cohen av mig                                                                                                         

fredag 9 mars 2012

Matisse: Girl Reading (La Lecture) 1906

                                                                                                                                                               
I bakgrunden av den här Matisse-tavlan
(Reader Against a Black Backgroud från 1939),
som jag visade den 18 februari, ser man 
två tuschteckningar av Matisse på väggen.


Den ena föreställer en kvinna som kammar sig. 
Henne har jag letat efter, men inte hittat, ännu.


Har någon sett henne?!


Däremot har jag hittat en annan bokläsare, från 1906:  Girl Reading (La Lecture)onsdag 7 mars 2012

Viveca Lärn: Öster om Heden

                                                                                                                                                                    
Lotterivinst
Plötsligt händer det: På en gata, i en trappuppgång, i centrala Göteborg vinner några människor på Postkodlotteriet! Och Viveca Lärn går igång: Göteborgsmiljö, känsla för detaljer, nyanser, dialog. Humor. Hon associerar friskt, ligger ofta nära vad jag själv kommer att tänka på – och det märks då att både hon och jag är 60+! Men hennes språk flyter; det känns som om hon har så lätt för att skriva, och har kul! Jag småskrattar när jag lyssnar på spårvagnen.


Huvudpersoner: 
Margareta och Axel (båda lärare. Han friluftsmänniska)
Samantha och Roger (stor åldersskillnad. Hon bär på en sorg, han har haft en stroke)
Martin och hans mamma Karin (författare resp änka efter en präst)
+ de två bröderna och tobakshandlarna Åke och Holger (bor kvar i sitt pojkrum)


Göteborg
Alla bor nära Heden, mitt emot hotell Liseberg Heden. De rör sig i centrala Göteborg, Korsvägen, Systembolaget på Avenyn, Liseberg. Man kan ta fram en karta och följa med!Mot Kenya
Efter hand beskrivs de olika personerna, deras positiva och negativa sidor, deras handlingar, tankar, längtor. Dialogen är medryckande, rolig och vitsig, fylld med ordspråk. Men ibland känns språket en aning – ålderdomligt, kvar i 50- och 60-talet. Lotterivinnarna är i olika åldrar, från 35-40 till 60+. Två av dem har problem med alkoholen. En är författare. Från början känner de inte varandra alls, och de reagerar olika när de vinner pengar. När Samantha sätter upp en lapp i tvättstugan och föreslår en resa till Kenya för vinnarna börjar de åtta att umgås, planera. Samantha är väl inte den bästa reseledaren, men får i alla fall igång de övriga. Efter mindre än halva boken är de på väg! Äventyret kan börja, på främmande mark, med förväntningar och nya konstellationer.

Den här boken kan säkert bli en ny TV-serie (liksom den om människorna på Saltön). Fortsättning följer.