torsdag 8 augusti 2013

Utställning slut - läs en bok istället!


Sommarens utställning av trätavlor avslutad! Tidskrävande och något riskfyllt arbete "på egen hand" under flera månader föregick visningen. Tema bl.a. Öppna ditt fönster. Och åldrande!

Nu bör jag få tid att läsa böcker, för mig själv - eller för barnbarnen.
På min läslista finns bl.a. Javier Marías Förälskelser och PO Enquists Liknelseboken.
På film/DVD blir det Anna Karenina (från 2012).