söndag 25 februari 2018

Runt Selma Lagerlöfs sjö Löven

Jag är med i en bokcirkel i Göteborg. Den senaste boken vi läst är Selma Lagerlöfs debutroman: Gösta Berlings saga från 1891. Sen blir det Mankells Kvicksand och 
Anyurus senaste.
Personerna i Selmas roman rör sig på och runt sjön Löven (=Fryken) i Värmland.
Jag har pusslat ihop en karta, där man ser hur gårdarna ligger, några väldigt nära varandra.


Några gårdar i Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga.
(Det riktiga namnet i parentes)

Ekeby (Rottneros). Majorskan och major Samzelius bodde här. Västra stranden av Löven (Fryken).
Björne (Sundsbergs gård). Strax norr om Ekeby. Här bodde Melchior Sinclair med fru Gustafva och dotter Marianne.
Ett par km söder om Ekeby låg gården Sjö (Öjervik). Där kunde man träffa på majoren Samzelius och hans björnar.
Norr om Björne, på sjöns västra sida, låg Broby, nuvarande Sunne. Här fanns en välbesökt gästgivargård, en prästgård och en elak präst.
Längre norrut, på Lövens östra sida, låg herrgården Fors med den grymme bruksherren Sintram, som var i maskopi med djävulen.
Söderut, i höjd med Ekeby låg Berga (Angersby). Här bodde den fattiga familjen Uggla med den sjuklige sonen Ferdinand, förlovad med Anna Stjärnhök.
Nära Berga låg Lövdala som Selma kallade sitt älskade Mårbacka.
Några km söderut och på sjöns östra sida låg gården Borg (idag prästgården Herresta) med grevefamiljen Dohna, som regerades av grevinnan Märtha Dohna. Sonen Henrik var gift med Elisabeth, som han träffat i Rom. Några år tidigare dog hans syster Ebba.
Svartsjö kyrka (Ö Ämtevik) låg nära Borg.