onsdag 21 mars 2012

Om Hjalmar Söderberg finns mycket att läsa

           
Och mer är på väg!

Av honom finns litteratur- och teaterkritik, noveller, dramatik, kåserier, religiösa verk – och romaner. Samanlagt cirka 600 verk (= varje enskild litterär produkt). Mest känd är han för de fyra romanerna, som kom ut mellan 1895 och 1912:
Förvillelser 1895
Marin Bircks ungdom 1901
Doktor Glas 1905
Den allvarsamma leken 1912

Hjalmar Söderberg föddes i Sockholm 1869 och dog 1941 i Köpenhamn.
Han var gift 2 gånger. 1902-1906 hade han ett förhållande med Maria von Platen. Hon är förebild för Helga i Doktor Glas, Lydia i Den allvarsamma leken och Getrud i pjäsen med samma namn. Detta avslöjades i en avhandling först 1962.

Samlade verk
I dagarna börjar förlaget Lind & Co ge ut Söderbergs samtliga verk. Redaktörer är två mycket kunniga personer: Bure Holmbäck (Söderbergs levnadstecknare) och Björn Sahlin (förlagsredaktör). Sammanlagt skall det bli 17 heltäckande band. De två som nu finns att köpa är band nr 2 (Förvillelser) och band nr 10 (Den allvarsamma leken). Jag har läst band nr 2.

Förvillelser  Beättelse
Romanen utspelar sig i Stockholm på 1890-talet. Själva romanen utgör 170 sidor.
Den 20-årige medicinstudenten Tomas Weber bor och rör sig i Stockholm. Staden och livet beskrivs ingående, och intressant. På några månader hinner Tomas förföra två kvinnor (den ena blir gravid), låna pengar på falska papper och försöka ta sitt liv. Söderberg är en utmärkt stilist redan nu, med säker berättarteknik. Detta noterades av många kritiker, men från något håll var kritiken nedgörande (pornografi – borde försetts med ”förseglat omslag”!).

Bonusmatrial
Utöver romanen innehåller band 2 cirka 100 sidor med: en Stockholmskarta från 1893, foton på tavlor som omtalas i romanen, ”Redaktionella principer” (gemensamma för alla volymer av Samlade skrifter), ”Kommentarer” (Tillkomst, Mottagande), ”Bibliografiska uppgifter” (om Förvillelser), noter till romanen – och noter till Kommentarer och Bibliografiska uppgifter! Alltså ett mycket innehållsrikt arbete! Jag fäste mig bl.a. vid att man funnit Söderbergs noteringar om romanens komposition (progressus – culmen – degressus).

Söderbergsällskapet
Många har publicerat sig om Hjalmar Söderberg, men Söderbergsällskapet sticker ut. Sedan 1985 har man velat ”främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person, hans samtid och hans miljöer.” 2010 skänkte sällskapet en staty av Söderberg till Stockholms stad. Den är placerad framför Kungliga biblioteket. Man ger även ut ”Söderbergsällskapets skriftserie”. ”Samlade skrifter” utgör nummer 23: 1-17.
Nummer 19 (2010) har titeln ”Läkarens plikt och moralens flytande tilstånd – Synpunkter på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas”.

PS. Söderberg berättade 1912 att Tomas Weber ”sedan kom på allvarliga tankar och ändrade levnadsbana och nu verkade som sjömanspräst i Hamburg.”
PS2: Detta är en kopia av mitt bidrag till Bokcirklar.se

Läs mer här:   http://www.soderbergsallskapet.se/

                                                                                                                                                         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar