fredag 22 juli 2011

The Voice of Dag Hammarskjöld

                                                                                                                                                                           
"Den längsta resan" ingår i Hammarskjölds tänkebok "Vägmärken" från 1963. Lyssna till hans röst - ett tal från 1953:

"This I Believe"

"Den värld jag växte upp i behärskades av grundsatser och ideal från en tid fjärran från vår egen och till synes fjärran från de problem en människa ställs inför vid 1900‑talets mitt. Men min väg har inte inneburit något avsteg från dessa ideal. Tvärtom har jag kommit att inse deras giltighet även i vår värld av idag." (Början av talet, i översättning)

Foto från bokomslag: HUVUDLINJER I DAG HAMMARSKJÖLDS VÄGMÄRKEN av Rolf H. Lindholm.   En mycket bra introduktion (Books-on-Demand 2006)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar