torsdag 21 november 2013

Har Javier Marías läst Doktor Glas?!
Den spansk författaren Javier Marías (född 1951) har någonstans sagt:
"Falling in love has a very good reputation. But I have seen kind and noble people behave very badly because they are in love". Alltså: Detta att bli förälskad har ett gott rykte men folk kan uppträda väldigt illa när de blir kära!!
Om detta funderar han över i sin senaste roman Förälskelser (på svenska våren 2013). Ja han för sitt resonemang så långt som att man kan tala om dödlig förälskelse...
Boken är därför både en kärleksroman och en kriminalroman.

Doktor Glas
När Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas kom ut 1905 orsakade den kraftiga reaktioner. Även den romanen kan beskrivas som en kärleks- och kriminalroman (och dagboksroman och läkarroman!) och beskriver hur illa det kan gå om man blir - förälskad!

I den inledande dagboksanteckningen (den 12 juni) skriver doktor Glas:
"Vem minns inte det gamla problemet, som så ofta kommer under debatt när det sitter några fattiga satar tillsammans vid ett kafébord: om du kunde döda en kinesisk mandarin bara genom att trycka på en knapp i väggen, eller genom en ren viljeakt, och sedan ärva hans rikedomar - skulle du göra det? Den frågan har jag aldrig gittat svara på, kanske därför att jag aldrig riktigt hårt och bittert har känt fattigdomens elände. Men jag tror, att om jag kunde döda den där prästen genom att trycka på en knapp i väggen så skulle jag göra det."

Har Javier Marías läst Doktor Glas?
Marías roman diskuterar bl.a. frågor om döden och slumpen, om tillfälligheter som kan påverka ett helt liv. Men han tar även upp frågan om man kan (låta) döda en person på avstånd utan att själv bli inblandad.


Och om Hjalmar Söderberg
http://www.soderbergsallskapet.se/bibliografi/
Sällskapet ger ut en skriftserie. I nummer 19 (Läkarens plikt...) finns ett kapitel om detta att döda en kinesisk mandarin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar