måndag 26 oktober 2009

På spaning efter en undflyende bok

Dag Hammarskjölds (DH’s) bok ”Vägmärken” kom ut 1963, 2 år efter hans död i en flygolycka. Han var då 58 år och hade varit FN´s generalsekreterare i drygt 8 år. Den engelska översättningen kom 1964, ”Markings”, köpt av många, läst av några, förstådd av få. Och som översättning kritiserad.
En mycket bra hemsida om DH’s liv och gärning finns
här.
Manuskriptet till ”Vägmärken” skrevs under en tidsperiod av 36 år, och sannolikt var det inte avslutat eller färdigredigerat. Boken består av kronologiskt uppställda reflektioner och tankar, ”mina förhandlingar med mig själv – och Gud”, av dikter och citat (från Bibeln och olika författare). Det går att följa en inre utveckling, och flera av vägmärkena är kopplade till viktiga händelser i DH’s liv.
Men man kan inte utan vidare ”förstå” DH’s budskap. Ett enda vägmärke kan kräva ingående analys, och även då man tror sig begripa kan detta ändras vid nästa läsning. Det är därför nödvändigt att ta hjälp av någon av de böcker, som skrivits om DH och om ”Vägmärken”.
För en tid sedan fick jag veta att en amerikansk teolog gjort en egen översättning till engelska av ”Vägmärken” och försett varje vägmärke med en kommentar. Han har även skrivit en inledning till varje avsnitt (år eller grupp av år). Författarens namn är Bernhard Erling, boken heter ”A Reader’s Guide to Dag Hammarskjöld’s Waymarks”.
Boken är utgiven på eget förlag år 1999. Dr Erling har varit professor i teologi vid ett amerikanskt universitet med svenska rötter (Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota). En så intressant och innehållsrik bok ville jag ha ett eget exemplar av – men hittills har det inte lyckats! Jag har sökt på svenska antikvariat, jag har vänt mig till Uppsala English Bookshop (augusti: ” jag har kommit lite närmare”), jag har kontaktat Erlings college via e-mail. Spaningen hittills resultatlös!
Man jag vill fortfarande ha ett eget exemplar av denna bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar